צרו קשר

מצטרפים לפעולה

אנו קוראים לכל מי שערכי הדמוקרטיה וההומניזם בנפשו, לכל מי שחרד לגורל הארץ ויושביה, ולכל מי שמדינת ישראל יקרה ללבו, להצטרף לשורותינו ולתרום מיכולותיו ומזמנו.

שם

טלפון

דוא״ל

אוכל לתרום בתחומים הבאים:

הודעה


ליצירת קשר ניתן לפנות לחברות ועד הפעולה ברוריה בקר ומילאת ביברמן בכתובת: callkoreh@gmail.com