פעילות בקרב תנועות נוער

הרקע

תנועות הנוער קמו במוצהר עם מטרות ערכיות של תרומה לחברה, ולפיכך דיונים אידאולוגיים על זכויות האדם ועל מהות הדמוקרטיה אמורים להיות נדבך מרכזי בפעילותן. יש לעודדן לכך ולסייע להן לבצע זאת באפן מעשי. העיסוק בשאלות של צדק, שוויון ומוסר בגיל שבו מתעצב עולמם הערכי והמוסרי של בני האדם עשוי להשפיע על עמדותיהם ומעשיהם גם בהווה וגם בעתיד.
 

היישום

  • הפצת הרעיון בקרב הנהגות של תנועות נוער בעלות בסיס ערכי הומניסטי, וקיום קורסים למדריכים על ערכי זכויות אדם ודמוקרטיה ועל שיטות אפקטיביות להנחלתם לנוער.
  • עידוד גיבושן של יוזמות חברתיות רלוונטיות במסגרת תנועות הנוער ו/או בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, יוזמות שיהוו השלמה לחינוך התאורטי ויישומו הלכה למעשה.