פעילות בקרב כוחות הביטחון

הרקע

השליטה בכח על עם אחר השחיתה את החברה הישראלית והחדירה לכוחות הבטחון נורמות של כוחנות, אלימות ובריונות. במציאות שבה כבודם, זכויותיהם ורכושם של בני אדם נרמסים, מתמוטטים המחסומים הערכיים ונסללת הדרך למעשי אכזריות ועוול שהולכים ומתעצמים לעינינו מיום ליום, ומפעולה צבאית אחת לשנייה. אמנם רק סיום הכיבוש יאפשר את שחרורה של החברה הישראלית מהרעות החולות הללו, אבל חיוני ודחוף לפעול עוד בטרם יגיע רגע מיוחל זה. ישנם גופים מפוארים כמו "נשות ווץ", "בצלם" ו"יש דין" המקיימים מערכות של מעקב מול כוחות הביטחון ומשקיעים מאמץ בפעולות מניעה. אנו סבורים שחשוב להוסיף עליהם פעולה מערכתית שיטתית בתחום החינוך וההסברה. זאת במיוחד לנוכח העובדה שחיילי צה"ל נמצאים כיום תחת השפעה הולכת וגוברת של הרבנות הצבאית, ועוברים סדנאות ומפגשים רבים בנושא זהות יהודית לאומית, המחזקים את רגשי העליונות ואת תפיסת "אתה בחרתנו". היום, יותר מאי פעם בעבר, יש צורך לצייד את החיילים בידע, בהבנה וברגישות בכל הנוגע לזכויות אדם, דמוקרטיה ושוויון, כולל הגבולות שמציבה הדמוקרטיה למנגנוני השליטה והכוח. אלו הם עקרונות שבלעדיהם הזהות החברתית-אזרחית לא יכולה להיות שלמה. גיבושה של מדיניות חינוך בתחום זה בקרב כוחות הביטחון הוא אפוא יעד מתבקש וחיוני, ואנו סבורים כי ניתן לחבור לבעלי העניין בכוחות הבטחון עצמם, המסתייגים מהכוחנות הגוברת של גורמים אלה והמודאגים מההשפעה של רבנים לאומיים על התנהלותם.
 

היישום

הפצת הרעיון בקרב קובעי המדיניות בחיל החינוך, וקיום השתלמויות לקצינים בזרועות הביטחון השונות ולקבוצות חיילים, שוטרים ואנשי מג"ב בכל מסגרת שתאפשר זאת.