פעילות בקרב מוסדות וארגונים

הרקע

ארגונים גדולים  מקיימים עבור עובדיהם השתלמויות והכשרות הן בשאלות מקצועיות והן בנושאים אחרים, וזאת במטרה לתרום לפיתוח אישי ומקצועי של העובדים, ולשפר את התנהלותם כצוות.
השתלמויות בנושא הדמוקרטיה וזכויות האדם,  מעבר להשפעתן על העובדים כפרטים, רלוונטיות גם לשיפור ההתנהלות החברתית של הארגון. הן אמורות לעסוק בבעיות של אי שוויון, גזענות ושנאת זרים, נושאים המשפיעים על יחסי העבודה בצוות, על שביעות הרצון של העובדים ממקום עבודתם, על דימויים העצמי ובסופו של דבר גם על תפקודם המקצועי. דיון מושכל בסוגיות אלו ברמה עקרונית ולעיתים בעזרת יצירות אמנות מתחומים שונים כמו קולנוע, אמנות חזותית ותאטרון, יכול להעלות את מודעותם של  העובדים לבעיות הן בחברה הישראלית בכלל והן בסביבת עבודתם, ולטפח רגשי אמפטיה וסולידריות  בינהם.

היישום

הפצת הרעיון בקרב האחראים על נושא ההשתלמויות בארגונים גדולים (חברת החשמל, בנקים, חברות ביטוח וכיו"ב) וביצוע ימי השתלמות לעובדים.