פעילות בתחום האקדמיה

הרקע

מערכת החינוך הפורמלית במתכונתה הנוכחית לא רק שאינה ממלאת תפקידה בעיצוב חברה דמוקרטית והומניסטית בישראל, אלא היא פועלת במובהק לחיזוק ערכים לאומניים תוך התעלמות משלילת זכויותיה של האוכלוסיה בשטחים הכבושים וממעשי העוול כלפיה. מערכת החינוך גם נמנעת מלעסוק באפליה ובמעשי העוולה כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל וכלפי מיעוטים אחרים החיים בקרבנו, ושוללת באופן עקרוני דיון ביקורתי במסגרת בית הספר במציאות הפוליטית ובהשלכותיה המוסריות.
לפיכך, מרבית בוגרי מערכת החינוך בישראל חסרים מודעות דמוקרטית והומניסטית ואינם מגלים ענין בנושאים אלה. כדי לשנות מצב זה יש למצוא מסגרות מתאימות שישלימו את החסר. מערכת ההשכלה הגבוהה, שהיא המעוז של חופש המחשבה, חופש הביטוי וחופש המחקר, מושתתת על ערכים דמוקרטיים והומניסטיים ומחויבת להם. על כן מן הראוי שתהיה הראשונה להיחלץ לטיפול בנושא. כשם שהיא מציידת את הסטודנטים בכישורים אינטלקטואליים בסיסיים ובשפה זרה, ראוי שתספק לכל תלמידיה, בלי קשר לתחום לימודיהם, ידע והשכלה לגבי הדמוקרטיה והערכים שבבסיסה.
זאת ועוד, קהל הסטודנטים הוא הציבור העיקרי שמתוכו ייצאו ממלאי התפקידים החברתיים והכלכליים בעתיד, כולל אנשים בעמדות מפתח במוסדות הממשלתיים ובמוסדות התרבות, מרצים, מורים ופעילים חברתיים. לפיכך ההשפעה על ציבור זה אוצרת בחובה סיכוי לשינוי מרחיק לכת.
 

היישום

  • הפצת הרעיון בקרב הסגל במוסדות האקדמיה השונים וגיבוש קבוצות תומכים
  • הפצת הרעיון בקרב אגודות הסטודנטים וגיוסן למימושו
  • פעילות נמרצת לקידום הרעיון בקרב קובעי המדיניות האקדמית הכלל-ארצית ובקרב קובעי המדיניות במוסדות האקדמיים השונים ברחבי הארץ
  • קיום סמינר לבחינת שיטות הוראה אפקטיביות ולגיבוש סילבוס ללימוד הנושא