דרכי הפעולה

הקמת וועדי פעולה במסגרות ארגוניות וחברתיות שונות בארץ, שידאגו לפרסם תגובה פומבית וציבורית מטעם הארגון שאליו הם שייכים נגד מעשי עוולה על רקע גזעני, הפרות בוטות של זכויות אדם ופגיעות בערכי הדמוקרטיה.


תכנון וביצוע של סדרות יחודיות של הרצאות ודיונים בנושא הדמוקרטיה וזכויות האדם, במסגרת ארגונים ומוסדות כגון האוניברסיטאות והמכללות, מקומות עבודה, כוחות הביטחון ותנועות הנוער. גיוסם של מיטב אנשי האקדמיה, התרבות והרוח בארץ לעשייה זו כך שיעמידו לטובת העניין הן את יכולותיהם המקצועיות המעולות, והן את יוקרתם המקצועית והציבורית.


פיתוח כלים ומתודות לכינון תודעה אזרחית הומניסטית. כידוע, חינוך ערכי בכלל ושינוי עמדות בפרט, הם אתגר מורכב, המחייב פנייה אל השכל, אל הרגש ואל חוש הצדק של קהל היעד. במטרה לפנות אל הערוצים השונים הללו, יכללו המפגשים הרצאות ודיונים עקרוניים וכן צפייה ביצירות אמנות מתחומים שונים כמו קולנוע, אמנות חזותית ותאטרון. זאת מאחר שהאמנות במיטבה מאפשרת התבוננות חודרת, מורכבת, לא שגרתית ומרגשת במציאות, ויכולה לעורר מודעות לעיוותים חברתיים והזדהות עם הזולת, להעיר את חוש הצדק, ולעודד אותנו לבחינה עצמית.


הקמה של תחנת רדיו אינטרנטי ייעודי.